Udało się! Pierwszy raz w Polsce i to od razu z przytupem, bo w największej saunie na świecie Colosseum Sauna Arena w Termach Rzymskich. Mistrzostwa Świata Saunamistrzów trafiły pod nasze saunowe strzechy mimo wielu trudności jakie przyniósł nam ostatni rok. Nasza ekipa jest niesamowicie podjarana tym faktem że przed nami cała masa wspaniałym ceremonii w wykonaniu czołówki Saunamistrzów z całego Świata. Przez brak zeszłorocznych Mistrzostw, nie tylko gawiedź saunowa jest wygłodniała, ale i Saunamistrzowie nabrali większego apetytu na to aby zaprezentować swe siły i zdobyć najcenniejsze trofeum. 

Jako że impreza ta jest jedyna w swoim rodzaju i dostarczy nam mnogość ceremonii, zmieniamy troszeczkę formułę recenzji online, na gorąco będziemy dla Was relacjonować Mistrzostwa od pierwszego do ostatniego ich dnia na naszym fanpage'u w platformie Facebook https://www.facebook.com/poprawnesaunowaniepl, aby natychmiast dostarczyć Wam recenzji z wspaniałych pokazów. Tutaj oczywiście nie zaniedbamy artykułu aby pozostał ślad w czeluściach Internetu, ale częstotliwość aktualizacji artykułu będzie dużo mniejsza niż to do czego przywykliście. 

Bez zbędnych słów zaczynamy, Cezar otwiera dziś bramy spragnionym igrzysk saunowiczom. Pierwszy dzień to pokazy najlepszych gladiatorów z minionych lat, w Colosseum zobaczymy mistrzowskie pokazy takich sław jak Helmuht Haller, Farid Beu, Rob Keijzer, Jiri Zakovsky, Maciej Piczura, oraz Karolina Jarząbek. Poznamy też kolejność występów indywidualnych oraz drużynowych na nadchodzące dni. 

Przedstawiamy opisy najlepszych Saunamistrzów oraz kilka wybranych które może nie koniecznie zrobione pod punkty ale zasługują na wspomnienie. 

Evelyn Farkas & Boglarka Szep & Gabor Taploca - "The hand of fate" -  3 miejsce drużynowe

Cofnijmy się o dwa lata wstecz. Ogród parkowy. Zrzędzenie losu, przypadek, zadecydował o tym, że dwoje ludzi połączyło uczucie miłości. Teraźniejszość - już nic nie jest takie jak było. Mimo łączącego ich uczucia coś jest nie tak. Coś się popsuło. Żyją razem, ale jakby osobno. Trzeba przyznać, że taki scenariusz nie jest niczym odkrywczym. Mógł się przytrafić każdemu z nas. Jednak ciekawsza dla nas jest odpowiedź na pytanie "Co dalej, jakie jest ich przeznaczenie". I o tym właśnie jest ten seans. Zarówno On jak i Ona oraz Przeznaczenie mają swojego aktora. Los dwoi i się i troi by połączyć tych dwoje ludzi. By ich miłość znów ich połączyła. Stara się to zrobić bardzo dyskretnie, tu i tam podsuwając okazje do wspólnych kontaktów, do rozbudzenie tego co wydaje się utracone. Seans to właśnie zbiór tego typu sytuacji wykonywanych podczas rzetelnej pracy Saunamistrzowskiej. Dostaliśmy tu harmonię, prace synchroniczną i przemyślaną pod kątem historii grę sceniczną. Aufguss jest raczej niemy. Wszystko to musimy wywnioskować z tego co dzieje się przed nami. Klasyczna historia w niezwykłym wykonaniu !

Let's go back two years. The park garden. A twist of fate, an accident, decided that two people were united by the feeling of love. The present - nothing is as it was. Despite the feeling they share, something is wrong. Something is broken. They live together, but as if apart. I have to admit that such a scenario is nothing new. It could happen to any of us. However, more interesting for us is the answer to the question "What next, what is their destiny". And that's what this aufguss is about. Both He and She and Destiny have their own actor. Fate does its best to bring these two people together. So that their love brings them together again. She tries to do it very discreetly, here and there, suggesting opportunities for common contacts, for awakening of what seems to be lost. The show is just a collection of these types of situations performed during the reliable work of Sauna Masters. Here we got harmony, synchronic work and well thought-out scenic play. Aufguss is rather silent. All this we have to deduce from what's happening in front of us. A classic story in an unusual performance!

 

Maciej Piczura - "Defender of Scherwood" - 3 miejsce indywidualnie

Scherwood to tajemnicze miejsce. Jest siedzibą wyrzutków  i degeneratów. Władca tych ziem czyni wyrzutkami każdego, kto sprzeciwia się jego woli. Kto nie pasuje do jego wizji świata. Robin również tam trafił. Poprzysiągł zemstę. Sytuacja jego wrogów jest nie do pozazdroszczenia. Jest to łucznik i rycerz pierwszej próby. Ma do tego wsparcie u tajemniczej postaci. Owianego aurą tajemniczości Herna. Przy jego pomocy udało mu się osiągnąć sukces. Bycie w saunie na aufgussie Maćka jest zawsze przygodą. Jego kunszt władania ręcznikiem to coś co ściąga tłumy do sauny. Ręcznik w jego rękach wyprawia istne cuda. Fruwa pod sufit, gra i tańczy. Mnogość podrzutów, technik show i trików przyprawia o zawroty głowy. A co najmniej o gorące brawa, których i tym razem nie zabrakło. Brawo Maciek.

Scherwood is a mysterious place. It is the seat of outcasts and degenerates. The ruler of these lands makes outcasts of anyone who opposes his will. Anyone who doesn't fit into his vision of the world. Robin ended up there, too. He has sworn revenge. The situation of his enemies is not enviable. He is a rogue and a knight of the first attempt. He has the support of a mysterious figure. The mysterious Hern. With his help, he has succeeded. Being in the sauna on Maciek's aufgussa is always an adventure. His mastery of the towel is something that attracts crowds to the sauna. Towel in his hands performs real miracles. Flying to the ceiling, playing and dancing. The multitude of tosses, show techniques and tricks make you dizzy. And at least for the warm applause, which also this time was not lacking. Brawo Maciek.

 

Karolina Jarząbek & Daniel Bułka - "The story of a dancer" - 2 miejsce drużynowe

Widziałem tą ceremonię już kilka razy. I musze przyznać, że "The story of a dancer" ma ciekawą historię w tle. Tytułowa tancerka od dziecka marzy by nią zostać. Covid nieźle namieszał we jej planach. Nic już nie jest takie jak było. Na szczęście jej ukochany ojciec pomaga jej we wszystkim. Najchętniej nieba by uchylił by móc uszczęśliwić swoją córkę. No więc szyje jej suknie, wspiera jej każdą decyzję. Ostatecznie wpadają na pomysł zrealizowania pokazu ulicznego. Wszyscy zostaliśmy na niego zaproszeni. W pokazie uczestniczyli oboje. Taniec obojga saunamistrzów wzbudził zachwyt zgromadzonej publiczności. Ich ruchy, przejścia, podania ręcznika, wszystko było zachwycające. Opowiedziana historia wzbudziła w nas wiele emocji, takie właśnie ceremonie są najbardziej oblegane w saunach. Co pokazały poprzednie dni. Trzeba było odstać swoje by dostać się na ten seans. Gratulujemy wielkiego sukcesu.

I have seen this ceremony several times. And I must admit that "The story of a dancer" has an interesting background story. The title dancer has been dreaming of becoming a dancer since she was a child. Covid messes up her plans quite badly. Nothing is as it was. Fortunately her beloved father helps her in everything. He would love to make his daughter happy. So he sews her dresses, supports her every decision. Eventually they come up with an idea of making a street show. We were all invited to it. Both of them participated in the show. The dance of both saunamasters delighted the audience. Their movements, transitions, handing the towel, everything was delightful. The story told caused a lot of emotion in us, such ceremonies are the most besieged in the saunas. What showed the previous days. You had to stand your ground to get to this session. Congratulations on your great success.

 

Veronika Svandova - "In the shadow" - 2 miejsce indywidualne

No i znowu dostaliśmy niezłego kopa. Yyyy znaczy się, ktoś nami o matę rzucił. Co ta dziewczyna wyprawia to nie da się tego opisać. Dzisiejszy seans już bez stresu, przynajmniej nie tak dużego jak w dniach poprzednich. Co bardzo dobrze wpłynęło na odbiór tego seansu. Veronika jako wyluzowana dziewczyna to prawdziwe zwierzę sceniczne. Uśmiech gościł dużo częściej na jej twarzy, wszystko było wykonywane z dużo większym luzem. I dobrze, takie stare saunowe wygi jak ja. Wolą gdy sauna wypełniona jest osobowością, a nie robionymi na siłę trikami. Nie mówię, że ich nie było czy były jakoś gorsze. Mówię tylko, że tym razem widzieliśmy zadowoloną z siebie dziewczynę, która wykonuje seans. I taki stan rzeczy podoba mi się w szczególności. Veronika to tegoroczny debiut. Patrząc na to jaki ma talent i zapał do sukcesów, zastanawiam się co zobaczymy następnym razem. Cokolwiek by to nie było, to jestem przygotowany, że warto będzie to zobaczyć. Nie mogę się doczekać !

And we got kicked again. I mean, someone threw us on the mat. What this girl is doing is indescribable. Today's show was stress-free, at least not as much as in the previous days. Which had a very good influence on how we felt in the show. Veronika as a relaxed girl is a real stage animal. A smile was on her face much more often, everything was performed with much more ease. And that's good, such old sauna freaks like me. They prefer when the sauna is filled with personality, and not only with tricks done by force for judges. I'm not saying that they weren't there or that they were somehow worse. I'm just saying that this time we saw a self-satisfied girl performing an aufguss. And I like this state of affairs in particular. Veronika is this year's debut. Looking at what talent and drive she has to succeed, I wonder what we'll see next time. Whatever it is, I am prepared that it will be worth seeing. I can't wait !

 

Sigrid van Rijswijk & Rianne van Mierden - "Reflections" - 1 miejsce drużynowe

Jak wygląda najlepszy seans świata w drużynie na rok 2021? Wystarczy przyjść na seans Sigrid i Rianne. Był to seans bez historii opowiedzianej na wstępnie. Wszystkiego musieliśmy domyślać się w trakcie poszczególnych rund. Nie jest to zbyt trudne. Początek wygląda tak, że dziewczyny stoją po przeciwnej stronie lustra. Wyglądają identycznie. A więc jest to odbicie lustrzane. To też potwierdzają następne wydarzenia. cała runda przemachana synchronicznie - niczym właśnie w lustrzanym odbiciu. Robi to piorunujące wrażenie. Następnie, jedna z dziewczyn wychodzi z lustra i od tej pory machają niczym siostry. Takie same lesz różne. W tym klimacie dochodzimy do końca seansu. Wtedy, tylko na chwilę nasze "odbicie" wraca na swoją stronę i puch ... znika. Kurtyna opada. Koniec show. Brzmi to może błaho, bądź też troszkę śmiesznie. Ale to trzeba po prostu zobaczyć. Tak długie synchrony i harmonia w ruchach wymaga miesięcy pracy. Na szczęście zostało to docenione. Dziewczyny są aktualnie Mistrzyniami Świata Aufguss WM 2021. Wielkie gratulacje.

What does the world's best team screening for 2021 look like? Just come to the Sigrid and Rianne aufguss. It was a show without a story told at the beginning. We had to guess everything during the individual rounds. It is not too difficult. In the beginning, the girls are standing on the opposite side of the mirror. They look identical. So it's a mirror image. This is also confirmed by the following events: the whole round swept in synchronicity - as if in a mirror image. It makes an electrifying impression. Then, one of the girls comes out of the mirror and from now on they wave like sisters. The same but different. In this atmosphere we come to the end of the show. Then, just for a moment, our "reflection" returns to its side and down ... disappears. The curtain falls down. The show is over. It may sound trivial, or a bit ridiculous. But it simply has to be seen. Such long synchrony and harmony in the movements requires months of work. Fortunately, it was appreciated. The girls are currently Aufguss WM 2021 World Champions. Big congratulations.

Robert Zidek - "Behind the scenes" - 1 miejsce indywidualnie

Robert gra tutaj podstarzałego aktora z lekką schizofrenią. Próbuje właśnie zagrać Hamleta. Ale nie jest to dla niego już takie proste. Gdy był młody to wszystko było jakieś inne. Ludzie go uwielbiali. Tłumnie przychodzili na jego przedstawienia. Był sławny i rozchwytywany. Teraz jednak to wszystko pamięta jak we mgle. Na domiar złego jego alter ego, nieznośny głos w jego głowie, ciągle mu przeszkadza. Dołuje go każdym słowem. Sprawie, że z dnia na dzień traci pewność siebie. Jeszcze chwile i zwariuje. Ale nie poddaje się, spoglądając na zdjęcie z młodości wspomina jak jego matka wróżyła mu przyszłość aktorską. To pomogło. Zaczął ćwiczyć by znów stanąć na czerwonym dywanie chwały. Historia historią, ale proszę państwa, cóż to była za ceremonia. Robert zrobił coś niesamowitego. Schizofrenika zagrał bardzo przekonywująco. Hmmmm, czy to talent czy może ... . A zostawmy ten temat. Ważne, że wczuł się w rolę, dzięki czemu przed nami na scenie w saunie podstarzały aktor robił co mógł by wypaść jak najlepiej. Dziwne, ale z jakiegoś powodu użył do tego ręcznika i innych przyborów saunowych. To pewnie wpływ jego alter ego. Różnorodność technik była również na wysokim poziomie, ręcznik pomiędzy nogami, z lewej z prawej, z półobrotu i z obrotu. Techniki niespotykane na co dzień. Coś wspaniałego.

 

Robert plays here an aging actor with mild schizophrenia. He's just trying to play Hamlet. But it's not so easy for him anymore. When he was young everything was different. People loved him. People flocked to his plays. He was famous and popular. But now he remembers it all as a fog. To make matters worse, his alter ego, the unbearable voice in his head, keeps bothering him. It teases him with every word. It makes him lose his self-confidence day by day. Just a few more moments and he'll go crazy. But he doesn't give up, looking at a photo from his youth he climbs as his mother predicted an acting future for him. That helped. He started practicing to stand on the red carpet of glory again. History is history, but ladies and gentlemen, what a ceremony it was. Robert did something amazing. He played the schizophrenic very convincingly. Hmmmm, is that talent or maybe ... . Let's leave this topic. The important thing is that he felt in the role, it was in front of us on the stage in the sauna, the aging actor did his best to look as good as he could. It's strange, but for some reason he used a towel and other sauna equipment. It must be the influence of his alter ego. The variety of techniques was also on a high level, towel between the legs, left, right, half-rotation and rotation. Techniques not seen every day. Something wonderful.

 

Jiri Zakovsky - "Just two of us"

 

No dobra. Jeśli to nie jest seans idealny pod kątem założeń Aufguss WM to ja już nie wiem co można by więcej zrobić. Tu było po prostu wszystko o czym marzą bywalcy ceremonii saunowych. Nic dodać nic ująć. Przede wszystkim na pochwałę zasługuje reżyseria. Dobry aufguss na mistrzostwa świata to taki, który zdobywa dużo punktów. Sędziowie mają dużo kategorii i o nie wszystkie trzeba zadbać. Jiri zrobił to chyba perfekcyjnie. Jest kilka elementów, o które ciężko zawalczyć uczestnikom. Na przykład historia i przekazywane emocje. Nasz Saunamistrz gra na naszych emocjach jak Lewandowski w piłkę. Strzela nam gol za golem. Ale jakby tego było mało. Jego techniki dopełniają tą ceremonie niczym yin dopełnia yang. To jak Jiri panuje nad ręcznikiem jest wyjątkowo widowiskowe. A dziś przeszedł samego siebie. Ale o czym był seans? "Just two of us" to opowieść o Ojcu, który niespodziewanie został sam ze swoim niemowlęciem. Mama jest w szpitalu w śpiączce. Prognozy są niepewne. Może to potrwać 15 minut, może też całą wieczność. Jego życie legło w gruzach. Ale nie czas na załamywanie się. Dziecko wymaga jego opieki i nie ma zamiaru się poddać. To jak Jiri pokazuje jak spędza czas z dzieckiem jest na prawdę urocze. Ci którzy mają dzieci, mogli sobie przypomnieć jak to było. Wykonanie mistrzowskie. Oskar za reżyserię i główną role aktorską.

 

Well. If this is not the ideal aufguss in terms of the assumptions of Aufguss WM, I do not know what more could be done. Here was simply everything that sauna ceremony goers dream of. Nothing to add, nothing to take away. First of all, the direction deserves praise. A good aufguss for the world championship is one that scores a lot of points. The judges have a lot of categories and you have to take care of them all. I think Jiri did it perfectly. There are a few elements that are hard for contestants to compete for. For example, the story and emotions conveyed. Our saunamaster plays on our emotions like Lewandowski in the ball. He shoots us goal after goal. But as if that wasn't enough. His techniques complete this ceremony like yin completes the yang. The way Jiri controls the towel is extremely spectacular. And today he outdid himself. But what was the session about? "Just two of us" is the story of a Father who is unexpectedly left alone with his infant. Mom is in the hospital in a coma. The prognosis is uncertain. It could be 15 minutes, or it could be an eternity. His life is in ruins. But this is no time to break down. The child requires his care and he has no intention of giving up. The way Jiri shows how he spends time with his child is truly adorable. Those who have children could remember what it was like. A masterful performance. Oscar for direction and lead acting.

 

Eliska Blazkova - "Madame Curie"

 

Kolejny singiel aufguss, w którym tak na prawdę główną rolę grają dwie osoby. Otóż Eliska pokazuje nam biografię naszej Polskiej noblistki Marie Curie-Skłodowskiej. A jak Ona to robi. Jak rasowa aktorka. Co się w tej saunie wyprawiało to prawdziwy majstersztyk. Czułem się jak na deskach teatru. Każda chwila była dokładnie przemyślana. Saunamistrzyni grała do muzyki świetnie trzymając się w temacie przewodnim. Biografia Skłodowskiej to bardzo plastyczny temat. Jako młoda dziewczyna chce poświęcić się nauce. Oczywiście wszystko jest przeciwko niej. Jako kobieta wszystkie drzwi są dla niej zamknięte. I to dosłownie Eliska nam pokazała. Pukała wszędzie gdzie tylko się da. Próbowała pokazać wyniki jej eksperymentów. Jednak nikt nie chciał jej nawet słuchać. Niestety to kobieta i wiadomo - nie nadaje się do nauki - takie czasy. Nic nie poradzimy. My nie. Ale Skłodowskiej się udało. Nie udało się drzwiami to wlazła oknem. Osiągając ostatecznie niesamowity sukces. Sukces, który pokazała nam w saunie Eliska. Odtwarzając swoją rolę niesamowicie i bardzo przekonywująco. Z ręcznikiem radzi sobie równie dobrze jak Maria z Radem i promieniotwórczością. Z zabójczą precyzją rozprowadzała ciepło po saunie. Publiczność nagrodziła ją za to brawami równie gorącymi jakie dostała Maria przy odebraniu nagrody Nobla. Cudo a nie seans. 

 

Another single aufguss, in which in fact the main role is played by two people. Well, Eliska shows us the biography of "our" Polish Nobel Prize winner Marie Curie-Skłodowska. And how she does it. Like a real actress. What was happening in that sauna was a real masterpiece. I felt like on the boards of a theater. Every moment was carefully thought out. Sauna mistress played to the music perfectly sticking to the theme. Skłodowiska's biography is a very vivid topic. As a young girl she wants to devote herself to science. Of course everything is against her. As a woman, all doors are closed to her. And this is literally what Eliska showed us. She knocked everywhere she could. She tried to show the results of her experiments. But no one even wanted to listen to her. Unfortunately, she's a woman and it's obvious that she's not suitable for science - such times. We couldn't help it. We can't. But Skłodowska was successful. She couldn't get in through the door, so she got in through the window. And in the end she achieved an amazing success. The success that she showed us in the sauna. Playing her role incredibly and very convincingly. With a towel she copes as well as Maria with Radium and radioactivity. She distributed the heat throughout the sauna with deadly precision. The audience applauded her with the same warmth that Maria received when receiving the Nobel Prize. A miracle, not an aufguss.

 

Jerome Richter & Ondrej Sochurek - "Monkey Buisness"

 

Ta dwójka dała nam nieźle popalić. Ondrej i Jerome to komicy pierwszej próby. O Jerome to ja już to wiedziałem. Ale to co zrobili oboje to przeszło moje wyobrażenie. Dawno się już tak nie uśmiałem w saunie. Chłopaki weszli do niej jako dwie małpy. Takie małpy jak z filmików z Indii. Co to wścibskie są bardzo, zaczepiają i denerwują każdego kto jest w ich zasięgu. No przyznam, że nie uwierzyłbym gdyby mi tylko o tym powiedziano, że można to tak dobrze zagrać. Zwłaszcza w saunie. Im się udało. Małpki oświadczyły nam, że na świat przyszedł nowy król "Simba", a oni mają dla niego prezenty. Na przykład przyrządzili mu kąpiel. Przy czym w tą kąpielą uraczyli nasz wszystkich. Woda lała się po gościach niczym z wanny w której znajduje się przynajmniej kilkoro dzieciaków. Ale to nie koniec. Odkryli, że Simba już dorasta i roztrząsali przy nas wszystkich czy nadaje się do miłości. Czy wie, że z tych motylków mogą być małe motylki. Był też wątek związany z bananem. To tylko przykłady. Saunaistrzowie postanowili rozbawiać nas w każdej minucie tego show. I przyznać trzeba, że udało im się to doskonale. Samych technik machania ręcznikiem nie było najwięcej tego dnia. Jednak to nie o to chodziło w tym aufguss. Plan był nieco inny. Mocno kabaretowy. A realizacja na mistrzowskim poziomie. Brawom na końcu nie było końca. Chcemy więcej takich seansów.

 

These two gave us a hard time. Ondrej and Jerome are comedians of the first attempt. About Jerome, I already knew that. But what they both did was beyond my imagination. It's been a long time since I laughed so much in the sauna. The guys entered it as two monkeys. Such monkeys as from Indian videos. Who are very nosy, they tease and annoy anyone who is within their reach. Well, I must admit that I would not have believed it if I had only been told that it could be played so well. Especially in the sauna. They succeeded. The monkeys told us that a new king "Simba" was born, and they had gifts for him. For example, they gave him a bath. They treated all of us with this bath. Water poured over the guests like from a bathtub in which there are at least a few kids. But it doesn't stop there. They discovered that Simba was already growing up and discussed in front of all of us whether he was fit for love. Does he know that from these butterflies in his belly can be little butterflies? There was also a thread related to the banana. These are just examples. The Saunamasters decided to amuse us every minute of this show. And it must be admitted that they succeeded perfectly. The towel waving techniques were not at the most that day. However, that was not what this aufguss was about. The plan was a bit different. Strongly cabaret. And the implementation at a master's level. There was no end to the applause at the end. We want more such aufgusses.

 

 Przyszła pora na naszego mistrza, Kacper Danisiewicz czyli Mistrz Polski 2021 potwierdził, że tytuł zdecydowanie mu się należy. Byliśmy świadkami przedstawienia teatralnego, nie zwykłego Show. Wszystko było przemyślane w najmniejszych szczegółach. 

 "Galeria osobliwości" i jej najważniejszy eksponat czyli człowiek o którym nic nie wiemy...Seans właściwie był identyczny z tym zwycięskim z Mistrzostw Polski, ale to dobrze bo był idealny. Kacper był dzisiaj w formie, utrzymywał kontakt z publiką i zabawiał nas od poczatku do końca. Seans był klimatyczny, morczny i humorystyczny w jednym. 

 Co jest niespotykane. Do tego wszystkie było naprawdę ciepło. Nie sądź żeby ktokolwiek wyszedł niezadowlony. Zdecydowanie top of the top tych mistrzostw.  

 

 The time has come for our champion, Kacper Danisiewicz, the Polish Champion in 2021, confirmed that he definitely deserves the title. We witnessed a theatrical performance, not an ordinary Show. Everything was thought out to the smallest detail.

 The "Gallery of Curiosities" and its most important exhibit, that is, the man we know nothing about ... The screening was actually identical to the winner of the Polish Championships, but that's good because it was perfect. Today Kacper was in shape, kept in touch with the audience and entertained us from start to finish. The screening was atmospheric, moronic and humorous in one.

 Which is unusual. Plus, it was all really warm. Don't think anyone will leave unsatisfied. Definitely the top of the top of this championship. 

 

 Mocna duńska ekipa w składzie Henrik Baunjaerm, Ivan Als, Josephine Sophie Kjeldsen zakończyła drugi dzień kwalifikacji również w bardzo mocnym stylu jak wczorajszy kończący sens holdenderek. Jedyny trzyosobowy team z urzekającą historią fotoreporterki która podczas relacjonowania zdarzeń w Syrii zostaje porwana. Ojciec i mąż walczyli z całych sił aby odzyskać ich skarb, oczywiście z powodzeniem. Niesamowita akcja, wypełniona wartką akcją, synchronicznymi machaniem całej trójki i wieloma zmyślnymi elementami show, do tego wszystkiego na koniec dostaliśmy dużą dawkę ciepła świetnie rozprowadzonego po całej saunie. Brawo!

 A strong Danish team Henrik Baunjaerm, Ivan Als, Josephine Sophie Kjeldsen finished the second day of qualifications also in a very strong style like yesterday's ending dutch team ceremony. The only three-person team at Championships with a captivating story of a photojournalist who is kidnapped while covering events in Syria. Father and husband fought with all their might to regain their treasure, successfully of course. Amazing action, filled with fast action, synchronous waving of all three and many clever elements of the show, and at the end we got a large dose of heat perfectly distributed throughout the sauna. Way to go!

 

Dawno, dawno temu w odległej galaktyce... zaraz, zaraz to o nas, Wojny Gwiezdne trafiły pod strzechę Colosseum. Vader zawsze lubiał duże rzeczy, gwiazda śmierci, przyduży hełm, to i na trening swego ucznia wybrał największą saunę na świecie. Po pokonaniu starego Bena Kenobi, Marcin Ornat Czyżycki w roli Vadera rozpoczął trening adepta ciemnej strony mocy Hugo Pustułkę. Saunamistrzowie w pełnym gagów seansie, fajnie dogrzali i stanęli na wysokości zadania, świetna synchronizacja sporo smaczków dla fanów i dużo energii.

 Once upon a time in a galaxy far, far away ... wait, that's about us, Star Wars came under the roof of the Colosseum. Vader has always liked the big things, the death star, the helmet, and he chose the largest sauna in the world for his apprentice's training. After defeating the old Ben Kenobi, Marcin Ornat Czyżycki as Vader began training the adept of the dark side of the force, Hugo Pustułka. Sauna masters in a session full of gags warmed up nicely, great synchronization, a lot of flavors for fans and a lot of energy.

 

 Jerome Richter - "Impro at Gusteau's"

Byłem, przeżyłem i dalej nie wierzę. Pozytywnie zakręconych Saunamistrzów jest na tym świecie więcej. Jerome jest na pewno jednym z nich. I ciężko jest mi powiedzieć dla czego. Nie chodzi tu o sam temat. Nie chodzi też o użyte do machania techniki. W zasadzie nie chodzi o nic szczególnego. Chodzi o całość. O spektakl jaki stworzył Jerome. Jest to artysta jakich mało. Bardzo charyzmatyczny. Gra aktorska, techniki, ruch sceniczny, dialogi. Wszystko to jest przepełnione osobowością Jerome. Tego Saunamistrza nie da się nie lubić. Aufguss był bardzo sympatyczny. Przenieśliśmy się do kuchni szefa Gusteau. Na początku została podana zupa, potem sałatka z pomarańczą, a na deser founde czekoladowe. Brzmi banalnie. Bo to nie o temat chodzi. Artyzm i kunszt był w wykonaniu. Które było na mistrzowskim poziomie. Bardzo dużo interakcji z gośćmi, dużo śmiesznych gagów, czasem wręcz tak jak to robił Benny Hill czy inni świetni komicy. Jeśli chodzi o techniki, to wszystko było również na najwyższym poziomie. Ten seans po prostu nie da się nie lubić. Po raz kolejny dziś pozostaje mi tylko serdecznie zaprosić na jego seanse.

I was, I survived and I still don't believe it. There are more positively crazy Sauna Masters in this world. Jerome is definitely one of them. And it's hard for me to say why. It is not about the topic itself. It is also not about the techniques used for waving. In fact, it's not about anything special. It's about the whole thing. About the spectacle created by Jerome. He is an artist like no other. Very charismatic. Acting, techniques, stage movement, dialogues. All of this is full of Jerome's personality. It is impossible not to like this Sauna Master. Aufguss was very nice. We moved to Chef Gusteau's kitchen. At the beginning there was soup, then orange salad, and chocolate founde for dessert. Sounds trivial. Because that's not the topic. Art and craftsmanship were performed. Which was at a master's level. A lot of interaction with the guests, a lot of funny gags, sometimes just like Benny Hill or other great comedians did. As for the techniques, everything was also top notch. It is simply impossible not to like this show. And yet, another time today, I can only cordially invite you to his aufgusses.

Karol Kocielnik - "The Last Neandertal"

Wariat. Już chyba zawsze mu tak będę mówił po seansie. Bo co innego mi pozostało. Wszystko co Karol robi w saunie jest zwariowane. Oczywiście w tym bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu . Prawie zawsze też, po jego show, możemy powiedzieć, że czegoś takiego jeszcze nie było. Tak też było i tym razem. Neandertalczyk to wyjątkowe przedstawienie artystyczne. Tak też się zdażyło ( ku naszej iciesze), że trafiło się nam ono w saunie. Z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Na pierwszej rundzie na arene wyszedł rasowy Neanderalczyk, pojękując i pohukując oprowadził nas po swoim domu. Po lesie w sensie. Po buszu nawet. Druga runda to skok w przyszłość. Robotnik wycina nam las, przynajmniej jego część. Smutna runda, drzewa kładą się pod naporem piły spalinowej. Marna to pociecha, że posłużyły Saunamistrzowi do rozprowadzania powietrza. A już na pewno nie pocieszyło to naszego Neandertalczyka, który w trzeciej rundzie próbuje się jakoś odnaleźć w nowej rzeczywistości. Mój opis jest trochę smutny, jednak seans odbiera się bardzo dobrze. Jak zwykle zresztą w wykonaniu Karola. Nic więcej nie piszę. Zachęcam wszystkich do uczestnictwa w przedstawieniach Karola.

Lunatic. I will probably always say that to him after the aufguss. Because what else was left for me. Everything Karol does in the Sauna is crazy. Of course, in a very positive sense of the word. Almost always, after his show, we can say that something like this has never happened before. This was also the case this time. The Neanderthal is a unique art show. It also happened that we found it in the sauna. We are very pleased with that. In the first round, a purebred Neanderal came out into the arena, whining and hooting, showed us around his house. In the woods in a sense. Even in the bush. The second round is a leap into the future. A worker is cutting our forest, at least part of it. A sad round, the trees lie down under the pressure of the chainsaw. It is very little consolation that they were used by the Sauna Master to distribute the air. And it certainly did not console our Neanderthal, who is trying to find himself in the new reality in the third round. My description is a bit sad, but the show is very good. As usual, performed by Karol. I'm not writing anything else. I encourage everyone to participate in Karol's performances. 

 

  Why so serious? Anders Hage, Mistrz Danii oszalał w Colosseum a my razem z nim. Myślałem że to, co pokazał nam Joaquin Phoenix w Jokerze to niesamowita gra aktorska, Anders jednak podniósł poprzeczkę. Od samego początku w roli szalonego klauna, Saunamistrz z szaleństwem w oczach rozniecał ogień w saunie. Niesamowity spektakl, wspaniałe dopracowane techniki, może na końcu zabrakło trochę ciepła gdy podlał nas benzyną, ale trafił na wymagającą publiczność która uwielbia piekło

 Why so serious? Anders Hage, the Danish Champion, has gone mad at the Colosseum and so we do. I thought that Joaquin Phoenix showed us in Joker movie amazing acting game, but Anders raised the bar. From the very beginning, in the role of a mad clown, the Sauna Master started to heat up sauna with madness in his eyes. An amazing spectacle, great refined techniques, maybe at the end when he poured gasoline in sauna he could give us more heat, but he met the demanding audience who loves hell

 

 Dziękujemy jeszcze raz za wspólny tydzień niesamowitych zmagań, tym bardziej że po tak długiej przerwie, mogliśmy ponownie spotkać naszą saunową rodzinkę i wspólnie świętować to wydarzenie w największej saunie na świecie. Podziękowania dla każdego kto miał swój wkład aby impreza ta już na zawsze pozostała w pamięci, do zobaczenia mamy nadzieję za rok w holandii.

 

Zdjęcia do naszych recenzji dostarczał jak zawsze rewelacyjny Ryszard Rak (fotorak.com.pl)